Czym jest dywidenda?

Rozpoczynając prowadzenie spółki kapitałowej – z ograniczoną odpowiedzialnością bądź akcyjnej – często spotykamy się z takim pojęciem jak dywidenda. Warto więc wyjaśnić, co to takiego. Dywidenda to po prostu rzecz […]

Kapitał zakładowy spółki z o. o.

Utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z tym, że udziałowcy w umowie spółki określają wysokość kapitału zakładowego, a ponadto składają oświadczenie o zapewnieniu środków na jego pokrycie. Początkowy kapitał […]