ZUS o spółkach prawie jednoosobowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) próbuje dokonać wykładni orzecznictwa sądów ubezpieczeń społecznych w taki sposób, by móc oskładkować wspólników większościowych w spółce (np. jeden wspólnik posiada 99% udziałów, a drugi wspólnik […]