Zainteresowanie nabywaniem spółek

W związku z rosnącym zainteresowaniem nabywaniem gotowych spółek bez historii i z historią przyjmujemy pod adresem kupie-spolke.com.pl oferty nabycia udziałów w spółka z o.o. z siedzibą rejestrową na terenie całego […]

Czym jest gotowa, czysta spółka?

O gotowej, czystej spółce z o.o. możemy mówić wtedy, kiedy spółka na dzień zbycia udziałów posiada: rejestrację VAT, VAT-UE (w systemie VIES), REGON oraz KRS. Nadto spółka może posiadać rachunek […]

Wirtualne biuro

Nabycie gotowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z koniecznością zorganizowania siedziby na potrzeby rejestracyjne. Nie ulega wątpliwościom, że preferowana przez urzędy skarbowe formuła zakłada wynajęcie realnej siedziby tj. określonego […]