Kiedy wspólnik spółki z o. o. zapłaci ZUS

Sam status udziałowca spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie rodzi obowiązku odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Od tej zasady są jednak wyjątki…

Pierwszy taki wyjątek to sytuacja, kiedy ów udziałowiec będzie jednocześnie pracownikiem bądź zleceniobiorcą spółki. Wówczas po jego stronie wystąpi obowiązek zapłacenia składek na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne.

Podobnie dzieje się, gdy dany udziałowiec jest jedynym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to przykład tzw. spółki jednoosobowej, gdzie ZUS udziałowca uważa za przedsiębiorcę. Wtedy obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne odprowadza się od ustalonej podstawy wymiaru.

Fakultatywne zaś jest odprowadzanie składek na ubezpieczenie chorobowe, dzięki któremu podczas choroby na zwolnieniu lekarskim ma się uprawnienie do otrzymania zasiłku.

Przy okazji należy mieć na uwadze fakt, iż udziałowiec spółki jednoosobowej nie skorzysta z preferencyjnej stawki składek ZUS w pierwszych dwóch latach prowadzenia działalności gospodarczej.

Często spotykaną praktyką dla ominięcia składek ZUS jest przekazywanie jednego udziału innej osobie, dzięki czemu spółka ma już dwóch wspólników. Koncepcja ta jest o tyle ryzykowna, że ZUS i organy skarbowe coraz częściej podważają takie konstrukcje spółek na gruncie podatkowym. Dlatego decydując się na przekazanie udziałów, lepiej zrobić to z co najmniej dziesięcioma udziałami, a nie z jednym.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: http://e-tax24.pl