Kto może dostarczyć dokumenty spółki z o. o. do Urzędu Skarbowego?

Skuteczne założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pociąga za sobą konieczność dopełnienia kilku formalności. Mowa o założeniu rachunku bankowego, wyrobieniu pieczątek, ale co jeszcze ważniejsze – złożeniu deklaracji PCC-3 i zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-8 do Urzędu Skarbowego. Kto może to zrobić?

Zasadniczo na dokumentach PCC-3 i NIP-8 swoje podpisy muszą złożyć osoby reprezentujące daną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (składającego) – w sposób przewidziany przez umowę spółki. W przypadku zgłoszenia NIP-8 trzeba obok podpisów postawić pieczęć spółki oraz pieczątkę osoby reprezentującej spółkę wraz ze wskazaniem jej funkcji (np. członek zarządu).

My sprowadzimy omawianą sytuację do najprostszego wariantu, czyli jednoosobowego zarządu, gdzie osobą reprezentującą spółkę jest po prostu prezes zarządu. Ów prezes zarządu na pewno winien jest podpisać deklarację PCC-3 oraz zgłoszenie NIP-8 (opatrzone dodatkowo jego pieczątką). Kto natomiast może te dokumenty złożyć?

Skoro prezes zarządu je podpisuje, to tym bardziej jest uprawniony do ich złożenia – to zdaje się oczywiste. Co ciekawe, nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by deklarację i zgłoszenie złożyła w jego imieniu inna osoba – najlepiej również mająca jakiś związek ze spółką – dla przykładu jej udziałowiec. Istotne, że może to zrobić bez dodatkowego pełnomocnictwa udzielonego przez prezesa spółki.

Takie pełnomocnictwo jest zaś obligatoryjne, jeśli inna osoba ma nie tylko złożyć PCC-3 i NIP-8, ale także podpisać je w imieniu prezesa zarządu spółki. Pełnomocnictwo powinno zostać zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce siedziby spółki. Z jednej strony to dodatkowa formalność, a z drugiej duże ułatwienie na przyszłość. Przy kolejnych czynnościach przed tym Urzędem Skarbowym osoba umocowana nie będzie musiała bowiem każdorazowo przedstawiać udzielonego jej pełnomocnictwa.

 

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: Inf. własna