Kto reprezentuje spółkę z o. o. w organizacji?

Jak pisaliśmy w jednym z wcześniejszych artykułów, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji powstaje z chwilą zawarcia umowy spółki i trwa aż do czasu dokonania jej wpisu w rejestrze przedsiębiorców, kiedy to spółka w organizacji zmienia się w spółkę właściwą. O ile kwestie reprezentacji tej właściwej spółki z o. o. są dość oczywiste, to ciekawym zagadnieniem wydaje się reprezentacja spółki z o. o. w organizacji.

Rozpatrując problematykę reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji należy wziąć pod uwagę moment powołania zarządu spółki. Reprezentacja przed i po powołaniu zarządu wygląda bowiem nieco inaczej.

Do chwili powołania zarządu spółkę z o. o. w organizacji reprezentować może wyłącznie pełnomocnik powołany do pełnienia tej funkcji jednomyślną uchwałą wszystkich wspólników spółki Wynika to z treści art 161 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Od powołania zarządu spółkę z o. o. w organizacji, tak jak tę właściwą, reprezentują członkowie zarządu. Postawą takiego rozwiązania jest art. 205 k.s.h. Dotyczący właściwej spółki z o. o., dzięki art. 11 § 2 k.s.h., który stanowi o odpowiednim stosowaniu przepisów dotyczących spółki wpisanej do rejestru w odniesieniu do spółki w organizacji.

 

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: Inf. własna