Nowy przedsiębiorca zapłaci w 2017 roku większe składki

Premier Beata Szydło w ostatnich dniach podpisała rozporządzenie, mocą którego od 1 stycznia 2017 roku płaca minimalna brutto wzrośnie z obecnych 1850 złotych do równych 2000 zł. Bez wątpienia pracownicy mają w związku z tym powody do zadowolenia, ale nowi przedsiębiorcy – korzystający z preferencyjnych stawek przy składkach ubezpieczeniowych – już nie.

Mowa tutaj o tych przedsiębiorcach, którzy swoją działalność prowadzą krócej niż przez okres 24 miesięcy. Korzystają oni bowiem z niższych składek ubezpieczeniowych, ustalanych właśnie w oparciu o płacę minimalną. Podstawę do tych wyliczeń stanowi 30% obowiązującej płacy minimalnej.

I tak przy obecnej płacy minimalnej 1850 zł brutto podstawa wynosi 555 zł. Od 1 stycznia, kiedy płaca minimalna wzrośnie do 2000 zł brutto, podstawa podniesie się do kwoty 600 złotych.

Od tak ustalonej sumy nalicza się:

  • składkę na ubezpieczenie emerytalne (19,52% podstawy) – z 108,34 zł (2016 r.) do 117,12 zł (2017 r.)
  • składkę na ubezpieczenie zdrowotne (8% podstawy) – z 44,40 zł do 48,00 zł
  • składkę na ubezpieczenie chorobowe (2,45% podstawy) – z 13,60 zł do 14,70 zł
  • składkę na ubezpieczenie wypadkowe dla zgłaszających do 9 osób (1,8% podstawy) – z 9,99 zł do 10,80 zł

Wszystko to oznacza, iż w 2017 roku nowy przedsiębiorca zamiast 176,32 zł zapłaci już 190,62 zł – tym samym jego koszty prowadzenia działalności gospodarczej wzrosną o 14,30 złotych.

Nie można przy tym zapomnieć o składce zdrowotnej – równej dla tych wszystkich przedsiębiorców, którzy zadeklarowali minimalną podstawę. Ustala się ją w odniesieniu do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw na czwarty kwartał roku poprzedzającego ten, którego dotyczy – wliczając w to wypłaty z zysku. Podstawę stanowi 75% przeciętnego wynagrodzenia. Na chwilę obecną składka zdrowotna to 288,95 zł, czyli 9% wymiaru.

 

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: http://ksiegowosc.infor.pl