Od 2017 roku mniejsze wymogi wobec małych przedsiębiorców na gruncie prawa pracy

W ostatnich dniach Ministerstwo Rozwoju przedstawiło projekt nowelizacji kilku ustaw dla zapewnienia lepszego otoczenia prawnego przedsiębiorcom. Podstawową kwestią jest zmniejszenie wymogów z zakresu prawa pracy wobec małych przedsiębiorców, a więc takich, którzy zatrudniają maksymalnie pięćdziesięciu pracowników. Zmiany zaczną obowiązywać 1 stycznia 2017 roku.

W tej chwili zwiększenie zatrudnienia powyżej dziewiętnastu pracowników rodzi obowiązek wypełnienia przez pracodawcę szeregu często dość problematycznych obowiązków. Mowa o konieczności utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ustalenia regulaminu wynagradzania czy regulaminu pracy.

Przez tego typu wymogi przedsiębiorcy mają wątpliwości co do zwiększania zatrudniania na podstawie umów o pracę. Częściej wybierają więc umowy cywilnoprawne (zlecenie bądź o dzieło) lub sztuczne dzielenie przedsiębiorstwa, które nosi znamiona obejścia prawa – praktycznie ograniczając tym samym swoje szanse na rozwój.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w swoich badaniach wykazała, że blisko 35% przedsiębiorców mówiło o zniesieniu obowiązku ustalania regulaminu wynagradzania, a niemal 30% o zniesieniu obowiązku ustalania regulaminu pracy – jako czynnikach mogących pozytywnie wpłynąć na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Ministerstwo Rozwoju w odpowiedzi na takie postulaty przygotowało propozycję dotyczącą zmniejszenia wymogów z zakresu prawa pracy względem małych przedsiębiorców. Miałoby to nastąpić dzięki podniesieniu progu zatrudnienia, obligującego do ustalania regulaminu wynagradzania oraz regulaminu pracy – z dwudziestu do pięćdziesięciu pracowników.

Pracodawca, który zatrudnia mniej niż pięćdziesięciu pracowników, będzie mógł ustalić regulamin wynagradzania i regulamin pracy fakultatywnie. Natomiast pracodawcy zatrudniający od dwudziestu do pięćdziesięciu pracowników, u których działa zakładowa organizacja związkowa, będą to robić na wniosek tej organizacji.

 

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: Infor.pl