Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na terenie całego kraju

Dla osób spoza terenów województwa łódzkiego i mazowieckiego oferujemy usługę dojazdową – w przypadku gdyby zdecydowali się Państwo na zakup spółki z siedzibą w Łodzi nie wyklucza to przeniesienia siedziby spółki do każdej innej miejscowości na terenie RP.

Co więcej: sprzedaż taka może odbyć się zdalnie (wówczas koszt transakcji jest większy o koszty udzielenia pełnomocnictwa) lub w miejscu zamieszkania nabywców (wówczas koszt transakcji jest większy o koszty podróży).

Poza wymienionymi odmiennościami cała procedura nabycia udziałów przebiega w ten sam sposób. Wniosek z powyższego – gotową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można skutecznie i sprawnie kupić niezależnie od siedziby rejestrowej.