Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Nabycie spółki z o.o. to w istocie nabycie całości udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nabycie takie uprawnia nowego udziałowca do przeprowadzenia zmian zarówno dot. umowy gotowej spółki z o.o. jak również składu jej organów. Nowy udziałowiec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może więc: powołać się na Prezesa Spółki, zmienić jej PKD, podwyższyć kapitał zakładowy oraz przede wszystkim – od dnia nabycia rozpocząć działalność. Wpis zmiany (tj. zbycia udziałów) nie ma charakteru konstytutywnego tj. jest jedynie potwierdzeniem nabycia spółki. Kluczowa jest więc data nabycia udziałów. Prosimy pamiętać o kwestii ubezpieczeń społecznych – jedyny wspólnik spółki musi odprowadzać comiesięcznie pełny ZUS do kasy państwowej.