business-people-shaking-hands1

Spółka w Łodzi

Nasi specjaliści zajmują się zarówno otwieraniem spółek prawa handlowego w Łodzi i Warszawie, jak również sprzedażą spółek zarejestrowanych przez naszą firmę oraz przedstawionych nam na sprzedaż przez naszych współpracowników. Każdą spółkę, którą chcą Państwo sprzedać skrupulatnie badamy tak aby nabywca nie ryzykował nabyciem spółki obciążonej lub posiadającej zaległości podatkowe.