Dla osób które nie działają pod presją czasu, oferujemy usługę pomocy w otwarciu spółki prawa handlowego

Procedura zakładania spółki jawnej, komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej – tj. spółek osobowych wymaga, z wyjątkiem spółki jawnej, wizyty u notariusza w celu sporządzenia aktu notarialnego o zawiązaniu spółki. Projekt umowy spółki sporządzany jest przez kwalifikowanych prawników (radców prawnych lub adwokatów), więc mają Państwo gwarancję starannego wykonania dokumentu.

Po zawiązaniu spółki u notariusza dokonujemy niezbędnych zgłoszeń w urzędzie skarbowym (NIP, VAT, VAT-UE), w urzędzie statystycznym (REGON) oraz KRS.

Przed rejestracją spółki w KRS wskazujemy na konieczność podpisania umowy najmu (ewentualnie wirtualnego biura) – czynność ta jest niezbędna w celu rejestracji spółki w sądzie. Wskazujemy, że do rejestracji spółki akcyjnej konieczne jest wniesienie co najmniej 25% kapitału zakładowego (minimalny kapitał to 100 000 PLN) przed zgłoszeniem wniosku o rejestrację.

Nasi prawnicy doradzą Państwu optymalną formę prowadzenia działalności – w tym z uwzględnieniem tzw. wehikułów podatkowych (sp. z o.o. sp. k.), które przy gwarancji bezpieczeństwa prowadzonej działalności, pozwalają zachować korzystne opodatkowanie.

Wpis z dnia 27 maja 2014 r.

Zakładaniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – niezależnie od miejsca ich siedziby – czy to w Łodzi czy też Warszawie powinno być przeprowadzane przez profesjonalistów – radców prawnych lub adwokatów. Jeżeli zwrócicie się do nas Państwo z prośbą o założenie spółki z o.o., możecie liczyć na pomoc profesjonalistów, którzy w swojej karierze zawodowej założyli dziesiątki spółek – jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z o.o. i akcyjnych. Przebieg transakcji będzie monitorowany od sporządzenia aktu, poprzez zawarcie niezbędnych umów handlowych (np. najmu), zgłoszenie wniosków do rejestru. Pomożemy dobrać księgowość dla spółki oraz wirtualne biuro. Zapraszamy do kontaktu (biuro@kupie-spolke.com.pl, 42 663 65 03) w celu omówienia szczegółów transakcji.