ZUS o spółkach prawie jednoosobowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) próbuje dokonać wykładni orzecznictwa sądów ubezpieczeń społecznych w taki sposób, by móc oskładkować wspólników większościowych w spółce (np. jeden wspólnik posiada 99% udziałów, a drugi wspólnik tylko 1% udziałów). W praktyce prowadzi to do wniosku, że ZUS chce wprowadzić spółkę prawie jednoosobową…

Niestety zasada jest inna – jeśli w spółce występuje więcej niż jeden wspólnik, niezależnie od tego ile kto ma udziałów, to nie podlegają oni oskładkowaniu. ZUS uważa, że wykorzystywanie mechanizmu wspólnika większościowego to obejście prawa.

Nawet, gdyby przyznać Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych rację, to nie jest on instytucją uprawnioną do dokonywania tak daleko idących zmian w praktyce stosowania prawa. Wszystko sprowadza się bowiem do uznania spółki ze wspólnikiem większościowym za spółkę prawie jednoosobową.

Takiej formy organizacyjno-prawnej działalności gospodarczej nie przewiduje ani Kodeks cywilny, ani Kodeks spółek handlowych. ZUS natomiast nie jest ustawodawcą, aby sam mógł wprowadzić do obrotu nowy podmiot, czyli spółkę prawie jednoosobową.

Dlatego choć stosowanie mechanizmu wspólnika większościowego może budzić kontrowersje, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych na pewno samodzielnie takiego wspólnika nie oskładkuje.

 

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: http://rejestracjaspolkizoo.pl/2015/08/24/spolka-niemal-jednoosobowa/