Zwykły e-podpis nie wystarczy do założenia spółki z o. o.

Ministerstwo Sprawiedliwości w ostatnich dniach przedstawiło projekt ustawy nowelizującej Kodeks spółek handlowych. Jego głównym założeniem jest uchylenie możliwości zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w internetowym systemie S24 z wykorzystaniem zwykłego e-podpisu. Wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo obrotu prawnego. Oznacza to, że do podpisywania umowy spółki z o. o. oraz złożenia wniosku o wpisanie tej spółki do Krajowego Rejestru Sądowego w trybie S24 będą wykorzystywane wyłącznie dwie metody podpisu: podpis elektroniczny weryfikowany przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu i podpis potwierdzany profilem zaufanym ePUAP.

1 stycznia 2012 roku zaistniała możliwość zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z wykorzystaniem wzorca w systemie teleinformatycznym, nazywanym trybem S24. Wówczas dla podpisania umowy i złożenia wniosku o wpisanie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego wystarczył zwykły e-podpis. Takie rozwiązania miały zwiększyć zainteresowanie i ułatwić rozpoczęcie działalności gospodarczej w najpopularniejszej formie organizacyjno-prawnej wśród spółek handlowych – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Cele te zrealizowano z wysokim powodzeniem.

W tym roku coraz głośniej zaczęto mówić o nadużyciach polegających na zakładaniu spółek z o. o. w trybie S24 przy nieuprawnionym wykorzystaniu danych osobowych innych osób. Sytuacje takie wcale nie powinny dziwić, bo stosowanie zwykłego e-podpisu nie daje pewności, że osoba składająca podpis jest tą samą, której dane znalazły się w umowie spółki. System S24 w oparciu o numer PESEL sprawdza tylko zgodność danych wskazanych przy zakładaniu spółki z danymi z systemu PESEL. Jeśli natomiast spółkę zakłada cudzoziemiec, który numeru PESEL nie posiada – taka weryfikacja danych nie ma nawet miejsca.

Właśnie te problemy motywowały przygotowującymi projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, mający uchylić przepisy o możliwości stosowania zwykłego e-podpisu w systemie S24.

 

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: Ksiegowosc.infor.pl